Preskočiť na obsah

Ruthénska kolonizácia

Zverejnené 11.1.2021.

Kategória

1787

Veľký význam mala z hľadiska  demografického vývoja obce ruthénska kolonizácia.  Kolonistami, ktorí prichádzali do zemplínskych obcí, Kazimír nevynímajúc, boli prisťahovalci zo severovýchodu horného Uhorska /východného Slovenska/. Prichádzali za lepšou pôdou na opustené majetky k tamojším zemepánom. O intenzite ruthénskej kolonizácie svedčí najmä tá skutočnosť, že už roku 1787 mal Veľký Kazimír 77 domov  a 556 obyvateľov

1828

Roku 1828 žilo v obci v 82 domoch už 612 osôb. 18

1828

Malý Kazimír mal v roku 1828  37 domov a 263 obyvateľov. 19

Obyvateľstvo obidvoch sídlisk sa živilo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. O tom, že v kazimírskom chotári boli vinice sú doklady od 17. storočia. 20 Ďalším zdrojom obživy, prevažne miestnych žien, bolo tkanie domáceho plátna, ktoré bolo v obci rozšírené ešte aj v prvej polovici 20. storočia.