Preskočiť na obsah

Zemepáni v obci

Zverejnené 11.1.2021.

Kategória

1598

Viaceré skutočnosti naznačujú, že obec mala viacerých zemepánov. Napríklad súpis z roku 1598 uvádza, že vo Veľkom Kazimíri  mali najväčšie majetky Štefan a Ľudovít Kázméryovci,  Štefan Balog, Štefan a  Peter Vékeyovci a Juraj Ladmóczy.

1774

Do majetkových vzťahov v obci vstúpila v polovici 18. storočia rodina Beöthyovcov. V roku 1745 sú uvedení ako majetkoví vlastníci Michal a Imrich Beöthy. Svoje majetky si v obci udržali, a preto  súpis z roku 1774 udáva v Kazimíri majetky rodiny Beöthy, Petra Kazinczyho, Ladislava Szemereho, Jánosa Ecsedyho, Andreja Füzyho, Ladislava Keresztesyho a ďalších. 10

1774

Súpis potvrdzuje, že majetky v obci boli rozdrobené medzi viacerých zemepánov. Koncom 18. storočia získala prevažnú časť majetkov v obci rodina grófa Töröka.  Tento rod pôvodne sídlil a mal majetky v Gemerskej župe. Keď bol  Jozef Török /1714-1776/  za   zásluhy povýšený  roku 1774 do grófskeho stavu, získal aj majetky vo Veľkom Kazimíri a Brezine. 11 Na prelome 18. až 19. storočia vstupuje do dejín obce ďalší veľký pozemkový vlastník Berchtoldovci.

19.-20. storočie

Gróf Berchtold Kázmér /Kazimír/ mal v obci  koncom 19. a začiatkom 20. storočia najväčšie majetky a kaštieľ, ktorý postavila rodina grófa Töröka. Törökovcom patril predtým  aj hrad, ktorého zrúcaniny ešte existujú.12

1549

Aj v  Malom Kazimíri mali majetkové vlastníctvo viacerí zemepáni. Po Kazmeryovcoch mali roku 1549 majetkové vlastníctvo v obci Juraj Sztrithey a roku 1598 Štefan  Báthory. 13

1840

Dominantou obce bol dnes už neexistujúci klasicistický kaštieľ z roku 1840. Bol dvojpodlažnou budovou obdĺžníkového tvaru so stredným rizalitom, zakončeným tympanónom. Na hlavnej fasáde mal balkón na štyroch dórskych stĺpoch. Hospodárske  budovy, ktoré boli príslušenstvom kaštieľa,  boli pristavané neskôr. Kazimírski zemepáni dali pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia postaviť nad obcou hrad, o ktorom sa nezachovali prakticky žiadne písomné správy. Nemými svedkami jeho existencie sú zrúcaniny, ktoré sa nachádzajú na návrší,  dnes nazývanom Hrunok, o ktorých sme písali vyššie.